Vážené kolegyně a kolegové,

na jaře letošního roku proběhl další, letos již osmnáctý – a kvůli dovidu o rok odložený – ročník kurzu „Identifikace a klasifikace znaků krajinného rázu a užití výsledků případového a preventivního hodnocení v rozhodovacích procesech a v územním plánování”. Kurz proběhl online formou na platformě TEAMS, která umožňovala dobrou vzájemnou komunikaci, diskusi a zopdovězení dotazů, i závěrečnou prezentaci samostatných prací s diskusí nad nimi. Asi to všechno bylo pracnější pro vyučující i náročnější pro účastníky kurzu. Jednodušší a mnohem příjemnější jsou přednášky s osobním kontaktem, kdy se všichni vzájemně poznáme. Velká škoda, že jsme závěrečné prezentace nemohli mít v krásném prostředí v objektu naší fakulty v Telči na náměstí. Ale i přesto to bylo moc zajímavé a s mnohými z účastníků jsme se sblížili při diskusích nad problémy, které řešili a které jim dělaly starosti.

V podobných jarních termínech – na jaře 2022 – uspořádáme další ročník kurzu. Situace s covidem teď vypadá špatně a je možné, že kurz bude zase probíhat online. Ale je také možné, že s jarním sluncem se situace projasní a kurz proběhne prezenčně. To nemůžeme vědět, tak budem počítat s účastí jenom těch, kterým by online forma nevadila. Zavčas dáme na tyto webové stránky informace o termínech a o aktualizovaném programu přednášek a konzultací.

Pozornost budeme opět věnovat obsahu pojmu krajinný ráz, znakům a hodnotám, kterými je vytvářen a vizuálním znakům, kterými se projevuje ve vzhledu krajiny. Dále metodickému postupu hodnocení vlivu záměrů. Stejně tak praktickým zkušenostem, které vyplynuly z rozhodování orgánů ochrany přírody nebo z promítnutí požadavků na ochranu krajinného rázu do nástrojů územního plánování. Stejně jako v minulých ročnících zpracují účastníci vlastní samostatné hodnocení problému, který si sami přinesou ze své praxe.

Budeme se těšit na další odborné setkání lidí, kterým jde o zachování cenných hodnot, které tvoří ráz naší krajiny, lidí, kterým je blízký názor Petera Zumthora – „pokud mám k určité krajině, k určitému místu vztah, pohled na ni mi činí radost, pokud chci o krajinu svou činností pečovat, vznikne i soulad”...

Ivan VorelNová kniha ke stažení:
Analytické a plánovací přístupy a metody - 100MBKatedra urbanismu a územního plánování
Kateřina Masná (sekretariát)
tel.: 224 357 926 mob.: 603 924 141
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz
web: http://departments.fsv.cvut.cz/k127/

Ing.arch et Ing. Kateřina Štréblová Hronovská, Ph.D.
tel.: 607 132 438
e-mail: katerina@ksh-architekt.cz
Můžete také navštívit naše stránky:
www.ksh-architekt.cz