Vážené kolegyně a kolegové,

V jarních termínech roku 2022 proběhne 19. ročník kurzu celoživotního vzdělávání „OCHRANA KRAJINNÉHO RÁZU dle §12 zák. č. 114/1992 Sb. - Identifikace a klasifikace znaků krajinného rázu a užití výsledků případového a preventivního hodnocení v rozhodovacích procesech a v územním plánování“, který tradičně pořádá České vysoké učení technické v Praze. Kurz označujeme jako KUKR 2022 s odkazem na téma ochrany kulturní krajiny – na jedno z nosných témat odborné a výzkumné práce katedry urbanismu a územního plánování FSv ČVUT, která tento kurz již mnoho let pořádá.

Kurz proběhne v následujících termínech (čtvrtky a pátky):
1.blok – 24. a 24. března 2022, 2. blok – 7. a 8. dubna, 3.blok – čtvrtek a pátek 21. a 22. dubna, závěrečné kolokvium (odborná rozprava s prezentací samostatných prací) – čtvrtek 28. dubna

Kurz má rozsah 38 vyučovacích a jeho cena pro pracovníky veřejné správy a rezortu MŽP činí 7.900,- Kč + DPH. Cena pro pracovníky komerčních firem činí 14.800,- Kč + DPH. Je určen úředníkům veřejné správy, pracovníkům rezortu Ministerstva životního prostředí a dalším odborníkům včetně pracovníků projektových a expertních firem, zabývajících se posuzováním vlivů na ŽP dle zák. č. 100/2001 Sb. nebo hodnocením dle § 67 zák. č. 114/1992 Sb. Kurz je akreditován Ministerstvem vnitra dle §30 odst. 5 zákona č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků.

Více informací o KUKR 2022 naleznete - ZDE
Program KUKR 2022 - ZDE
Přihláška pro SOUKROMÉ FIRMY - ZDE
Objednávka pro SOUKROMÉ FIRMY - ZDE
Přihláška pro ÚŘEDNÍKY - ZDE
Objednávka pro ÚŘEDNÍKY - ZDENová kniha ke stažení:
Analytické a plánovací přístupy a metody - 100MBKatedra urbanismu a územního plánování
Kateřina Masná (sekretariát)
tel.: 224 357 926 mob.: 603 924 141
e-mail: katerina.masna@fsv.cvut.cz
web: http://departments.fsv.cvut.cz/k127/

Ing.arch et Ing. Kateřina Štréblová Hronovská, Ph.D.
tel.: 607 132 438
e-mail: katerina@ksh-architekt.cz
Můžete také navštívit naše stránky:
www.ksh-architekt.cz